VAWireless d.o.o. | Zdravka Jovanovića 28, Valjevo, Srbija | Telefon: +381 (62) 235-787

OSTAVITE PORUKU

INFORMACIJE

Zdravka Jovanovića 28, 14000 Valjevo, Srbija

Matični broj: 20729139

PIB: 107037643

br. računa: 160-401895-04 Banka Intesa

Miroslav : +381 (62) 235-787

Nikola : +381 (62) 291-201

Email : office@vawireless.rs

Web sajt : vawireless.rs